Ziekmelding / verlof

Verlof
Heeft u verlof voor uw kind(eren) nodig i.v.m. een bijzondere gebeurtenis?
Vraag dan bij de groepsleerkracht of de directie (janspn@eikerwijs.nl / lienekejn@eikerwijs.nl) een verlofformulier.
Geef a.u.b. bij de opmerkingen aan waarom u gebruik maakt van deze brief.
Het is mogelijk dat wij bij twijfel nog altijd met u contact opnemen.

Ziekte 
Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts e.d. kunt u mondeling of telefonisch doorgeven.
Dit kan ook via ISY, door hier te klikken.
We verzoeken u ook contact op te nemen als uw kind medicijnen gebruikt of allergieën heeft, aangezien dit van invloed kan zijn op het leerproces e.d.