Ondersteuningsprofiel

Ieder kind heeft recht op een passende plaats in het onderwijs.
Wij geloven in kind-nabij en thuis-nabij onderwijs.
Wij willen niet zoveel mogelijk kinderen passend maken voor ons onderwijs, maar ons onderwijs zoveel mogelijk passend maken voor het kind.

We hebben als school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In ons schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke ondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.