Visie

Kenmerken van de school
Samen actief leren - Leren en spelen - Rijke dagarrangementen - Ontwikkeling en innovatie

Missie en Visie:
Op Eikerwijs:
- hebben kinderen de ruimte en de tijd om te leren en te spelen
- leren kinderen samenleven, samen leren en samen spelen
- is er een omgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien
- halen kinderen het beste uit zichzelf
- worden kinderen voorbereid een burger te zijn die actief deelneemt aan de maatschappij en ontwikkelen ze de volgende competenties:

flexibel zijn – zelfkennis hebben – communicatief vaardig zijn – kunnen samenwerken – verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en de ander – creativiteit – ondernemend zijn

Wij geloven in:
• ontwikkelkracht in elk kind
• het belang van spelen
• samenwerking
• eigenaarschap
• betrokkenheid
• transparantie
• kindgesprekken

Onze kracht….

  • ontwikkeling
  • innovatie
  • teamspirit