Verkeer

Wij vinden de houding van het kind in het verkeer zeer belangrijk voor de veiligheid van het kind. Daarom staat deze houding centraal binnen ons verkeersaanbod. 
In de onderbouw is het vakgebied verkeer geïntegreerd binnen verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld vervoer, de politie, waar wonen wij. Hierbij wordt aandacht besteed aan onder andere de verkeersborden en afspraken die er zijn binnen het verkeer. De kinderen worden zich spelenderwijs bewust van verkeersregels, hun gedrag en verantwoordelijkheid wanneer zij aan het verkeer deelnemen. Waar mogelijk gaan de kinderen buiten, op de speelplaats of in de wijk oefenen. We praten met kinderen over ervaren, beleven, leren, begrijpen. E.e.a. wordt gedaan in overleg met de verkeersouder van onze school. De bovenbouw maakt gebruik van de Jeugdverkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. Ook hier staat praktisch oefenen  waar mogelijk, voorop. Uiteraard beantwoorden deze kranten aan de kerndoelen die voor verkeer beschreven staan. De kinderen raken vertrouwd met de verschillende rollen die zij in het verkeer kunnen hebben zoals; speler, voetganger en bestuurder. In de groepen 7 nemen de kinderen deel aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen. Ook wordt er aandacht besteed aan de school – thuisroute op het moment dat zij overstappen naar het Voortgezet Onderwijs. Een keer per jaar is er op school een verkeersdag. Gedurende een dagdeel zijn de kinderen dan buiten bezig met allerlei verkeersactiviteiten.
Wij proberen ouders er bewust van te maken dat een goede houding bij kinderen extra wordt gestimuleerd wanneer ook zij hierin hun verantwoordelijkheid nemen een een voorbeeld zijn voor hun kind(eren)