Praktisch

Organisatie van ons kindcentrum

Op Kindcentrum Eikerwijs zijn onderwijs en opvang volledig geïntegreerd. Prisma en Hoera werken samen om een rijke leeromgeving te creëren voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen en je gewaardeerd voelen, zijn basisbehoeftes waaraan gewerkt wordt.

Op maandag, dinsdag en donderdagen zijn alle kinderen van 8:30 uur tot 17:00 uur op ons kindcentrum. Op woensdag en vrijdag duurt een schooldag van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren, vind je op Eikerwijs een breed scala aan activiteiten. Naast het belang van goed onderwijs en aandacht voor het leren van basisvaardigheden staat ook het belang van het spelen centraal. Spelen is belangrijk voor onder andere de fysieke gezondheid, sociale interactie, creativiteit, cognitieve vaardigheden en levensvaardigheden, intrinsieke motivatie, zelfontdekking en het algemeen geluk van kinderen.

Op de lange dagen zijn onderwijs en opvang volledig geïntegreerd in het dagarrangement. Wij spreken van Onderwijstijd en Speeltijd. Onderwijstijd en Speeltijd wisselen elkaar af.
Op de momenten van Speeltijd kunnen er diverse activiteiten en workshops aangeboden worden. Ook is er ruimte voor vrij spel, rust en ontspanning.

Onderwijstijd
Voor het onderwijs worden de kinderen in drie basisgroepen geplaatst. Alle drie de groepen hebben 1 of 2 vaste leerkrachten. In deze drie basisgroepen worden voornamelijk de vakken rekenen, taal en lezen aangeboden. Op enkele momenten worden de kinderen in onderwijstijd verdeeld in 2 leergroepen, onderbouw en bovenbouw. Daar worden zaken aangeboden zoals wereldoriëntatie, crea, themakringen en leerpleinen. Woensdag en vrijdag noemen we de korte dagen. Kinderen hebben tot 12.30 uur onderwijstijd. Er is dan geen sprake van speeltijd.

 

8:30 Groep 1 t/m 8 Onderwijs
10:15 Groep 1 t/m 8 Buitenspel / Drinken en tussendoortje
10:30

Groep 1-2-3-4 Speeltijd
Groep 5-6-7-8 Onderwijs

11:30

Groep 1-2-3-4 Onderwijs
Groep 5-6-7-8 Speeltijd

12:30 Groep 1 t/m 8 Eten en spelen
13:30 Groep 1 t/m 8 Onderwijs
14:30 Groep 1 t/m 8 Buitenspel / Drinken en tussendoortje
15:00

Groep 1-2-3-4 Speeltijd
Groep 5-6-7-8 Onderwijs

16:00

Groep 1-2-3-4 Onderwijs
Groep 5-6-7-8 Speeltijd

17:00 Groep 1 t/m 8 Naar huis

Het onderwijsaanbod
We houden zo veel mogelijk rekening met de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind, afhankelijk van niveau, tempo, aard, karakter, vaardigheden, gevoelens, lichamelijke conditie en omgeving.
Kinderen komen in aanraking met voor hen betekenisvolle activiteiten en leerinhouden, waardoor hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. De leerlijnen van alle leergroepen zijn verweven binnen het aanbod. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk te verbinden, waardoor delen van het aanbod bij uitstek geschikt zijn voor twee of drie groepen tegelijk.
Door het inzetten van coöperatieve werkvormen en samenwerking tussen de verschillende leeftijden leren kinderen meer. Door de mix van leeftijden zijn er onderlinge verschillen in het kennisniveau. Omdat jonge kinderen het vanzelfsprekend vinden om hulp te geven en vragen, zullen zij op een heel natuurlijke manier met elkaar gaan ontdekken en onderzoeken. Hierin heeft ieder kind zijn eigen bijdrage.Wij willen leerlingen bewust maken van hun ontwikkeling en meenemen in hun eigen leerproces. Elke leerling heeft een portfolio waarin de eigen ontwikkeling wordt gevolgd. Dit gebeurt onder andere met behulp van het leren stellen van leerdoelen om vervolgens in en om de groep aan de doelen te werken.  Het portfolio en de leerdoelen vormen het uitgangspunt voor de door leerling geleide oudergesprekken, oftewel kindgesprekken. Zo worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces en stimuleren we de intrinsieke motivatie. We besteden veel aandacht aan het verwerven en ontwikkelen van sociale vaardigheden door onze leerlingen. Ieder kind groeit op in een multiculturele samenleving. Wij laten onze leerlingen dan ook ervaren dat er verschillende culturen zijn met hun eigen waarden en normen. We leren ze hier respectvol mee om te gaan en koppelen waar mogelijk de actualiteit aan ons onderwijsprogramma.  Het leren omgaan met en gebruik maken van de digitale wereld / social media is hierbij onmisbaar, evenals alle andere 21ste -eeuwse vaardigheden, die dan ook centraal staan in ons onderwijs.