Teamleden

Het team van Kindcentrum Eikerwijs bestaat uit leerkrachten, kindprofessionals en directie.

Leertijd: We hebben vijf leerkrachten, die het onderwijs verzorgen:
Inge Smits, Susie Lankreijer, Peggy Giliam, Joyce Reijnen en Ronald van den Berg.
Zij geven les aan onze leerlingen en dit gebeurt het grootste deel van de leertijd in drie basisgroepen; 1-2-3, 4-5 en 7-8. Tijdens leertijd voor een deel van de wereldoriënterende vakken en creatieve vakken en tijdens speeltijd zijn de kinderen verdeeld in twee groepen; de onderbouw (groep 0 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Diverse momenten in de week worden de leerkrachten in de leertijd ondersteund door de kindprofessionals.
Speeltijd: Tijdens speeltijd worden de kinderen begeleid door de kindprofessionals die werkzaam zijn op Eikerwijs: Ramona Smeets en Dana Korsten. Zij verzorgen het rijke aanbod in de speeltijd. Daarnaast zijn directrice Jans Philipsen en lid kwaliteitsteam Lieneke de Beer werkzaam op Eikerwijs.

In schooljaar 2024-2025 is de inzet van de leerkrachten als volgt: 

Basisgroep aantal leerlingen Leerkrachten
(0)-1-2-3

Start schooljaar: 11

+ instroom gedurende
het schooljaar

Inge Smits:   
MA-DI-WO-VR

Ronald v.d. Berg:
DO

4-5 16

Susie Lankreijer:
MA-DI-WO

Peggy Giliam  : 
DO-VR

7-8 13

Joyce Reijnen:
MA-WO-DO    

Peggy Giliam:
DI

Lieneke de Beer:
VRIJ tot aan de gym


De lessen bewegingsonderwijs zullen worden verzorgd door Ronald v.d. Berg op vrijdagochtend.