BS Eikerwijs wint beste idee in de kinderraad 2024

BS Eikerwijs wint beste idee in de kinderraad 2024

23 maart 2024 Joyce

In de raadzaal van de gemeente Peel en Maas is afgelopen donderdag 21 maart 2024 de nieuwe kinderraad geïnstalleerd. Ook BS Eikerwijs heeft 2 kinderraadsleden afgevaardigd naar de kinderraad namelijk Vena Teeuwen en Timor Joppen. De duo’s van in totaal dertien basisscholen mochten allemaal hun idee pitchen over eenzaamheid onder jongeren. Een jury, met als voorzitter kinderburgemeester Stan Gubbels, beoordeelde de ideeën en gaf feedback. De jury benadrukte dat alle ideeën goed doordacht waren. Toch kon er maar één de beste zijn. Volgens de juryleden was de presentatie van onze BS Eikerwijs de beste.

In de klas hebben we in de weken voor de kinderraadsvergadering met onze buddy Kevin Steeghs nagedacht over het thema eenzaamheid over jongeren. Daar is het winnende idee uit voortgekomen namelijk: geverfde spellen maken op het Mariaplein in het dorp, waar kinderen en jongeren aan mee kunnen doen. Samen met de stemmen van de kinderraadsleden werd onze presentatie verkozen tot de beste van allemaal. Als prijs ontvingen we een wisselbeker en wat mooie spellen die we samen kunnen spelen. Alle kinderraadsleden kregen aan het einde van de kinderraadsvergadering een waardecheque om een start te maken met de ideeën. Ook kregen alle kinderen een persoonlijke oorkonde. Met de waardecheque als start willen we ons idee nu ook gaan uitvoeren. We gaan samen met onze buddy Kevin bekijken wat ervoor nodig is en wat er geregeld moet worden om ons mooie idee ook waarheid te laten worden.